Het bestek is in veel gevallen een juridisch contractstuk, het is dus van belang dat alle onderdelen goed omschreven worden.
Bij grotere projecten wordt het bestek gemaakt op basis van het STABU bestek, waarin gedetailleerd wordt omschreven waar het gebouw aan moet voldoen.
Bij kleinere projecten volstaat een eenvoudigere technische omschrijving, die altijd als basis een goede omschrijving van de werkzaamheden en toe te passen materialen heeft.

Calculaties geven een goed inzicht in de bouwkosten van een bouwproject.
Kennis van de meest actuele normen en bouwprijzen is de basis, maar onze bouwkundige ervaring en kennis zijn essentieel.

Wij kunnen u de volgende diensten bieden :

- kostenraming t.b.v. budget bepaling
- haalbaarheidsonderzoek
- calculatie

- deel calculatie
- nacalculatie
Voor uw bouwproject heeft u wensen en een budget. Met ons bouwkosten management zorgen wij ervoor dat die twee niet botsen. Wij maken de bouw- en investeringskosten voor u inzichtelijk.
De kosten worden beheerst vanaf het initiatief tot en met de ingebruikname van uw project.
De beheersing van de kosten zorgt voor een geslaagd bouwproject.