U wilt onafhankelijk ge´nformeerd worden omtrent de volgende zaken:

- achterstallig onderhoud
- tekortkomingen en/of gebreken
- isolatie voorzieningen
- mogelijkheden tot verbouwen en renoveren
- afwerkingniveau
- kosten

Wij voeren inspecties uit met als doel inzicht te krijgen in bovengenoemde zaken. Dit doen wij zowel voor aankopende als voor verkopende partijen.
Daarnaast kunnen wij u begeleiden met het opleveren van een ver- of nieuwbouw.

Diverse keuringen (volgens NEN 2767) vallen onder onze expertise, zoals:

- 0- inspectie - aan- / verkoop keuring
- meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) - onderhoudsinspectie
- opleveringskeuring - meeloopkeuring
- rapportage t.b.v. geschil - APK keuring woningen

De keuringen zijn visuele inspecties die een beeld geven van de bouwkundige staat. Welke zaken zijn achterstallig, welk onderhoud moet op korte of lange termijn worden uitgevoerd?
Daarnaast bepalen we de bouwkundige kosten die hiermee zijn gemoeid.
Van al deze gegevens maken wij een duidelijk en helder rapport.