Voor bouwwerkzaamheden is in sommige gevallen geen vergunning nodig, maar in veel gevallen wel. Dit kunnen wij voor u toetsen, en met verschillende partijen zoals gemeente, Monumentenzorg e.d. opnemen. Wij verzorgen de communicatie en verzorgen alle noodzakelijke gegevens ten behoeve van de zo genoemde omgevingsvergunning.

Zo zijn er omgevingsvergunningen t.b.v. :
- milieu
- huisvesting
- bouw
- gebruik
- sloop
- afvalbeschikking
- monumenten